SJIC Vorming

SJIC-Vorming ontwerpt voor jouw organisatie, maar vooral voor én met jouw medewerkers vormingen/opleidingen op maat van de leervraag. We komen samen tot de kern voor je team, je organisatie en je medewerkers. We ontwikkelen een gedeelde visie, die je medewerkers met zich meedragen in hun werk en daarbuiten.

SJIC-Vorming werkt co-creactief en ervaringsgericht, niet alleen praten-luisteren maar ook diverse creatieve en actieve ervaringen opdoen. Jullie doen inzichten op en krijgt oefeningen mee die je persoonlijk en op de werkvloer kan toepassen.

Een greep uit het aanbod

 • Missie en visie ontwikkelen en meedragen
 • Coaching
  • Waarderend leiderschap
  • Coachen met creatieve methodieken
  • Veelzijdigheid – veelzijdige loopbaan – veelzijdig ondernemer – Zie ‘BRILJANT
 • Sociale vaardigheden en communicatie:
  • Sociale vaardigheden: assertiviteit , feedback geven en ontvangen, Wat maakt comuniceren lastig?
  • Omgaan met weerstand
  • Omgaan met stress : stress bij jezelf leren (h)erkennen.
  • Hoe omgaan met mensen met dementie, stress- en burnout, depressie, en andere geestelijke gezondheidszorgen ?
 • Intervisie en supervisie
  • non-verbale intervisie
  • Waarderende intervisie
 • Procesbegeleiding van projectgroepen – werkgroepen – inspiratiegroepen
  Enz.

We leren in groep van en met elkaar vanuit diverse kaders en methodieken: Appreciative Inquiry, Positieve psychologie, Narratief werken, Perspectiefgericht en waarderend coachen, Intervisie en supervisie, creatief denken en innoveren,…

Ben je voor een bestaande opleiding/ vormingsthema,… op zoek naar een gedreven freelance docent, vormingsmedewerker, procesbegeleider die mét de groep werkt vanuit de visie ‘Samen op weg gaan in leren’? SJIC-Vorming is er ook voor jou!


Wil je zelf een workshop, vorming of opleiding uitwerken en zoek je een mentor/ regisseur/ coach om dit samen met jou te doen en je hierin te begeleiden?

Ook hiervoor kan je bij SJIC terecht. Leen Van de Wouwer heeft jaren ervaring in lesgeven en vormingswerk en gaf les op de lerarenopleidingen van Khlim/ UCLL. Zij kan je dus als geen ander begeleiden bij het vormgeven van jouw vorming. 

Heb je al en workshop of vorming, maar wil je eerlijke feedback over wat er nog beter kan. Dan komt Leen jouw vorming observeren en geeft je achteraf tips om deze te optimaliseren op basis van eerlijke en deskundige feedback!

Neem contact op via info@sjic.be en we bespreken de mogelijkheden.


Meer info over de mogelijkheden van coaching in jouw organisatie vind je : WOUW wat een organisatie zijn wij!