SJIC Vorming

SJIC-Vorming ontwerpt voor jouw organisatie, maar vooral voor én met jouw medewerkers vormingen/opleidingen op maat van de leervraag. We komen samen tot de kern voor je team, je organisatie en je medewerkers. We ontwikkelen een gedeelde visie, die je medewerkers met zich meedragen in hun werk en daarbuiten.

SJIC-Vorming werkt co-creactief en ervaringsgericht, niet alleen praten-luisteren maar ook diverse creatieve en actieve ervaringen opdoen. Jullie doen inzichten op en krijgt oefeningen mee die je persoonlijk en op de werkvloer kan toepassen.

Een greep uit het aanbod

 • Missie en visie ontwikkelen en meedragen
 • Coaching in persoonlijk welzijn
  • Van stress tot gezonde spanning en ontspanning…
  • Hoe geef ik verschillende rollen in mijn leven /job een plek?
  • Laat je niet ‘lijden’ door het verhaaal van anderen, schrijf je eigen verhaal
  • Waarderend leiderschap
  • Veelzijdigheid – veelzijdige loopbaan – veelzijdig ondernemer
 • Sociale vaardigheden en communicatie:
  • Leren opkomen voor jezelf én toch zorgen voor de ander
  • Een lastige cliënt, en nu? (gericht op zorgberoepen)
  • Feedback geven en ontvangen
  • Luisteren met je twee oren én je hart
  • Echt connectie maken met je gesprekspartner
 • Mentor opleiding:
  • Hoe begeleid je stagiairs op een motiverende manier?
 • Intervisie en supervisie
  • non-verbale intervisie
  • Waarderende intervisie
 • Procesbegeleiding van projectgroepen – werkgroepen – inspiratiegroepen
  Enz.

We leren in groep van en met elkaar vanuit diverse kaders en methodieken: Appreciative Inquiry, Positieve psychologie, Narratief werken, Perspectiefgericht en waarderend coachen, Intervisie en supervisie, creatief denken en innoveren,…

Ben je voor een bestaande opleiding/ vormingsthema,… op zoek naar een gedreven freelance docent, vormingsmedewerker, procesbegeleider die mét de groep werkt vanuit de visie ‘Samen op weg gaan in leren’? SJIC-Vorming is er ook voor jou!


Wil je zelf een workshop, vorming of opleiding uitwerken en zoek je een mentor/ regisseur/ coach om dit samen met jou te doen en je hierin te begeleiden?

Ook hiervoor kan je bij SJIC terecht. Leen Van de Wouwer heeft jaren ervaring in lesgeven en vormingswerk en gaf les op de lerarenopleidingen van Khlim/ UCLL. Zij kan je dus als geen ander begeleiden bij het vormgeven van jouw vorming. 

Heb je al en workshop of vorming, maar wil je eerlijke feedback over wat er nog beter kan. Dan komt Leen jouw vorming observeren en geeft je achteraf tips om deze te optimaliseren op basis van eerlijke en deskundige feedback!

Neem contact op via info@sjic.be en we bespreken de mogelijkheden.


Meer info over de mogelijkheden van coaching in jouw organisatie vind je : WOUW wat een organisatie zijn wij!