SJIC Opleiding

SJIC-Opleiding ontwerpt voor jouw organisatie, maar vooral voor én met jouw medewerkers trainingen/opleidingen op maat van de leervraag. We komen samen tot de kern van je team, je organisatie en je medewerkers. We ontwikkelen een gedeelde visie, die je medewerkers met zich meedragen in hun werk en daarbuiten. (al dan niet samen met het creëren van juweel)

SJIC-Opleiding werkt co-creactief en ervaringsgericht, niet alleen praten-luisteren maar ook diverse creatieve en actieve ervaringen opdoen.

Een greep uit het aanbod

 • Missie en visie ontwikkelen en meedragen
 • Coaching
  • Waarderend Coachen
  • Coachen met creatieve methodieken
  • Veelzijdigheid – veelzijdige loopbaan – veelzijdig ondernemer – Zie ‘BRILJANT’
 • Sociale vaardigheden en communicatie:
  • Sociale vaardigheden
  • Beroepsgeheim
  • Omgaan met weerstand
  • Omgaan met stress
  • Beroepsgeheim
  • Klantvriendelijkheid
 • Intervisie en supervisie
 • Leergroepbegeleiding
 • Procesbegeleiding van projectgroepen – werkgroepen – inspiratiegroepen
  Enz.

We leren in groep van en met elkaar vanuit diverse kaders en methodieken: Appreciative Inquiry, Positieve psychologie, Narratief werken, Perspectiefgericht en waarderend coachen, Intervisie en supervisie, creatief denken en innoveren,…

Ben je voor een bestaande opleiding/ vormingsthema,… op zoek naar een gedreven freelance docent, vormingsmedewerker, procesbegeleidir die mét de groep werkt vanuit de visie ‘Samen op weg gaan in leren’? SJIC-Opleiding is er ook voor jou!

Meer info over de mogelijkheden van coaching in jouw organisatie vind je : Voor een juweel van een organisatie